VPL ORDINACE s.r.o. – praktický lékař v Chropyni

Jak se připravit na "tlakový Holter"?

Od 1. 1. 2019 u nás v ordinaci provádíme nové vyšetření - 24hodinové měření krevního tlaku (tzv. tlakový Holter neboli ambulantní monitorování krevního tlaku). Jedná se o moderní přístrojové vyšetření, které nám pomůže lépe diagnostikovat, sledovat, monitorovat a léčit pacienty s vysokým krevním tlakem.

Nejprve krátce o vyšetření jako takovém. Provádíme ho u pacientů s vysokým krevním tlakem, u kterých potřebujeme ověřit, jakým způsobem se tlak vyvíjí během dne a noci. Z jedné jediné hodnoty, kterou naměříme u nás v ambulanci, nezískáme zdaleka všechny potřebné informace, a tak u některých pacientů, kde zjistíme, že je to potřeba, doplňujeme i toto vyšetření. Nejčastější důvody jsou podezření na nedostatečnou kontrolu krevního tlaku, změny tlaku v ordinaci lékaře (takzvaný syndrom bílého pláště) apod., výjimečně využíváme toto vyšetření i u nových pacientů k potvrzení vlastní diagnózy vysokého krevního tlaku.

Vyšetření jako takové není nebezpečné, bolestivé ani jinak invazivní. V zásadě se příliš nemění od samotného měření tlaku v ordinaci. Na ruku Vám namotáme tlakovou manžetu, která se při měření tlaku nafoukne a postupně se vyfukuje. To znáte z měření tlaku u nás v ordinaci nebo doma. Holterovské vyšetření je specifické v tom, že se měření automaticky pravidelně opakuje (zpravidla po půlhodině během dne a po hodině během noci), a to aniž by s přístrojem pacient musel nějak manipulovat, nastavovat jej, spouštět měření apod - přístroj je plně automatizovaný a o vše se postará samostatně.

Po vyhodnocení záznamu získáme křivku, která znázorňuje vývoj krevního tlaku v čase během jednotlivých měření - ta nám následně pomůže lépe nastavit léčbu nebo další postup při sledování vysokého krevního tlaku (hypertenze).

V praxi vyšetření probíhá takto:

 • dostavíte se na domluvený den a hodinu do naší ordinace
 • sestřička Vám nasadí na ruku manžetu, naprogramujeme přístroj (intervaly měření, denní a noční režim apod.) a uložíme jej do "ledvinky", kterou Vám nasadíme na tělo
 • po provedení zkušebního měření (vyzkoušíte si, zda pro Vás měření není příliš nepříjemné, v jaké poloze je nejlepší mít ruku během vyšetření apod.) odcházíte z ordinace domů a věnujete se svým běžným denním činnostem (konkrétní informace níže)
 • přístroj Vám měří tlak v přednastavených intervalech (po půlhodině během dne, po hodině během noci), jedno měření trvá cca 20-30 vteřin; během měření přístroj nafukuje manžetu (tiché vrnění), následně vypouští vzduch, na závěr měření pětkrát krátce zapíská
 • další den přicházíte ve stejnou předem domluvenou hodinu zpět do ordinace a vrátíte přístroj, sejmeme Vám manžetu a "osvobodíme" Vás
 • vyšetření ihned vyhodnotíme, vlastní stažení dat z přístroje trvá cca minutu a vyhodnocení maximálně další 2-3 minuty
 • po konzultaci dalšího postupu, léčby a zodpovězení Vašich dotazů odcházíte domů a vše je za Vámi...

Z principu vyšetření plyne, že je provádíme od pondělka do čtvrtka (poslední pacient si přístroj půjčí ve čtvrtek a vrátí jej v pátek). Znamená to také, že si musíte udělat čas na návštěvu v ordinaci dva dny po sobě zhruba ve stejnou dobu. Během vyšetření můžete však v rámci možností dělat skoro všechno a věnovat se vlastním denním činnostem a povinnostem.


Jak se připravit na vlastní vyšetření?

 1. Udělejte si na vyšetření čas - půjdete k nám dva dny po sobě ve stejnou dobu. Jelikož nasazení manžety a poučení pacienta zabere nějaký čas, zveme si Vás na toto vyšetření nejčastěji kolem desáté hodiny dopolední. Vše je však na domluvě mezi námi a Vámi.
 2. Na 24 hodin, kdy bude vyšetření probíhat (např. od zahájení v pondělích 10:00 do úterních 10:00, kdy přístroj vrátíte), si neplánujte žádnou náročnou fyzickou aktivitu (sport, horolezení, posilovnu, skládání uhlí, práci ve výškách nebo v nepřístupných prostorách apod.). Krabička, kterou budete mít na těle, má přibližně velikost krabičky od silonek (pro muže - zhruba dvě audiokazety ležící naplocho na sobě; pro osoby narozené v tomto století - taková tlustší powerbanka). I když ji budete mít nasazenou správně, přímo na těle a pod oděvem, bude Vám trochu překážet - na speleologický průzkum se tedy nechystejte. Náročná (silová) fyzická aktivita jako skládání uhlí, štípání dřeva nebo orání na poli mohou značně ovlivnit naměřené hodnoty krevního tlaku. Mírná fyzická zátěž jako běžná práce (včetně např. mytí oken) je i během vyšetření možná a v pořádku.
 3. Před vyšetřením se osprchujte. Možná to zní nezdvořile, ale vezměte v potaz, že budete mít 24 hodin na ruce gumovou manžetu, pod kterou se budete potit (manžetu sice podkládáme lehkou textilií, abyste ji neměli na holé kůži, což trochu omezuje pocení a dyskomfort během vyšetření, ale přesto to není úplně příjemné). Manžetu navíc nemůžete během vyšetření sundat (sami si ji nenasadíte zpátky, navíc hrozí, že se přístroj při odložení manžety během měření mechanicky poškodí - manžeta se při měření bude nafukovat, dokud nepraskne) a s přístrojem nemůžete do vody. Počítejte s tím, že se osprchujete před vyšetřením a znovu až po jeho ukončení.
 4. Vezměte si volný oděv, který budete moci snadno odložit. Pro dámy nejsou příliš vhodné přiléhavé šaty - přístroj se pod ně špatně dostává, navíc se budete v ordinaci muset svléknout úplně. Vhodnější je samostatný svršek jako halenka, triko, svetr a podobně. Manžetu dáváme na ruku pod oděv a přístroj do kapsy ("ledvinky") na tělo - kolem krku nebo kolem pasu, jak Vám bude příjemnější.
 5. Pokud se nedomluvíme jinak, užijte všechny své pravidelné léky.

Jak se chovat během vyšetření?

 1. Dávejte pozor na přístroj, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození, namočení nebo ztrátě. Přístroj byl drahý a jeho ztráta by nás hodně mrzela...
 2. Během měření zůstaňte v klidu. Pokud sedíte, nechejte ruku s manžetou volně položenou. Pokud stojíte, ruku nechejte svěšenou podél těla. Zastihne-li Vás měření za chůze, je vhodné zastavit a počkat, než se tlak doměří. Pokud v ruce s manžetou něco nesete (nákup, dítě, dva metry ocelové trubky...), je vhodné břemeno při měření odložit.
 3. Během vlastního měření příliš nemluvte. Přístroj měří tlak snímáním vibrací v tepně pod manžetou. Mluvením jej spolehlivě zmatete, protože bude snímat vibrace Vašeho hlasu. Pokud máte mít přednášku nebo projev na svatbě svého nejlepšího kamaráda, není to rozhodně nejlepší termín pro tlakového Holtera. Jak píšeme výše, vlastní měření trvá cca 30 vteřin a po jeho skončení máte minimálně 30 minut "volna".
 4. Přístroj je nový a velmi tichý, přesto sem tam nějaké zvuky vydává (vrčení při nafukování manžety, krátké syčení při jejím vypouštění, pískání na závěr měření), takže s ním nedoporučujeme chodit do společnosti, kde by tyto zvuky mohly být rušivé nebo nevhodné (pohřeb, kostel, koncert vážné hudby...).
 5. Přístroj neodpojujte, nerozebírejte a nijak jinak s ním nemanipulujte. Vše je plně automatizované a nevyžaduje od Vás žádnou aktivitu. Při nasazování přístroje v ordinaci Vás poučíme, jak vyšetření v případě nutnosti ukončit a přístroj odložit.
 6. Především však zůstaňte v klidu. Vyšetření provádíme pravidelně a ještě nikomu se při něm nic zlého nestalo. A za 24 hodin je po všem.
 7. Lékař, který Vám vyšetření provádí, Vám určitě dal také informaci, jak se chovat v případě, že se něco pokazí nebo nebude fungovat. Se všemi svými pacienty se domlouvám, že mi mají napsat SMS zprávu na služební mobil. Informace ohledně ukončení vyšetření a sundání přístroje Vám sdělí lékař, který Vám přístroj dal.

Ať už je důvod k provedení tohoto vyšetření u Vás jakýkoliv, doufáme, že Vám tento článek pomohl lépe se připravit na jeho průběh. Jakékoliv dotazy, které Vás při jeho čtení napadly, Vám při domlouvání tlakového Holteru rádi zodpovíme.


MUDr. Michal Kočař

25. 03. 2019